Kontakt

D&B Bogusław Kowalewicz
ul. Bagienna 6
19-500 Gołdap

tel. (87) 615-26-08
kom. 533-228-003 / 500-331-231
email: kowalewicz@pokojegoldap.pl

Bank PEKAO SA o/Olecko
61 1240 5758 1111 0000 5713 1562